lead-1lead-2lead-3lead-4lead-5lead-6lead-7lead-8lead-9

EVS PROJEKT na MDPM za Goriško

Evropska prostovoljna služba (Europan Volunatry Service – EVS), ki je financirana s strani Evropske Unije, mladim do 30. leta ponuja možnost daljšega bivanja in dela v gostiteljski organizaciji v drugi državi (do 12 mesecev). Delo prostovoljca ali prostovoljske je v korist organizacije in lokalnega okolja, istočasno pa izvajanje praktičnih nalog predstavlja preizkušaje, ob katerih poteka učni proces za prostovoljke ali prostovoljca.

Vključene organizacije in prostovoljci morajo spoštovati načela Listine EVS, ki prepisuje pravice in obveznosti vseh sodelujočih akterjev v projektu in omejujejo delo prostovoljcev EVS na neprofitne namene oziroma prepoveduje nadomeščanje delovane sile s prostovoljci EVS.

Evropska solidarnostna enota je nova pobuda Evropske unije, ki medijem omogoča prostovoljsko delo ali sodelovanje pri projektih v svoji državi ali tujin v dobro skupnosti in ljudem po vsej Evropi.

V Evropsko solidarnostno enoto se lahko registrirajo mladi v starosti 17 let, vendar lahko pri prodjektu sodeluje šele z dopolnjenim 18. letom. V projektih evropske solidarnostne enote lahko sodelujejo osebe do 30. leta starosti.

Projekti v okviru evropske solidarnostne enote trajajo od dveh mesecev od enega leta ter se običajno izvajajo v državah članicah EU.

V društvu smo v letu 2016 pridobili akreditacijo za t.im. vstop v pridobivanje sredstev za EVS projekte na podlagi javnih razpisov. S projektom »Mladina brez meja: prosti čas z medkulturno dimenzijo«, smo bili uspešni že v prvi prijavi na javni razpis Erasmus+. V juniju 2017 se nam je za 8 mesecev pridružil izbrani prostovoljec  Arthur Manzinello iz Francije. Namen projekta je, ponuditi otrokom in mladim na Goriškom možnost preživljanja prostega časa z dodano, medkulturno komponento. Kazalniki za uspešno izveden projekt za prostovoljca samega pa je pridobitev ključnih kompetenc:

-komunikacija v tujih jezikih,

-sporazumevanje v maternem jeziku,

-izboljšanje matematičnih kompetenc ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji,

-digitalna pismenost,

-učenje učenja,

-socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost,

-kulturna zavest in izražanje.  

 

Komunikacija med nami je bila večinoma v angleškem jeziku, ki smo ga skupaj z njim utrjevali vsi sodelavci. Omogočamo pa mu tudi formalno in neformalno učenje slovenskega jezika, seznanjanje s slovensko kulturo in identiteto ter  nepozabno izkušnjo prostovoljnega dela. Danes mu tudi slovenski jezik ni več tuj.

Aktivnosti EVS prostovoljca Arthurja:

- Spremljanja otroke na letovanjih, se z njimi igra in druži.

- Pripravlja in izvaja ustvarjalne delavnice Ponedeljčice.

- Izvaja osebni projekt »Lapbook«: Na OŠ Milojke Štrukelj uspešno izvajamo projekt izmenjave s francosko OŠ, kjer otroci 4. in 5. razreda OŠ Milojke Štrukelj izmenjujejo svoje izdelke in predstavitve v zgibankah s francoskimi učenci. V času podaljšanega bivanja so pripravili zgibanke, mape »Lapbook« o Novi Gorici ali Sloveniji. Oblikovane zgibanke so bile razstavljene na OŠ Milojke Štrukelj do novembra, nato pa smo jih poslali v OŠ v Francijo, kjer so otroci v Franciji raziskovali in se seznanili z značilnostmi Slovenije in Nove Gorice. Učenci iz Francije so učencem v Sloveniji poslali svojo predstavitev v obliki igre »Ugani kdo« in kasneje bodo poslali še svoje zgibanke »Lapbook«. Otroci so pri projektu izmenjave pokazali veliko radovednosti, kreativnosti, inovativnosti in navdušenja.

- Pripravlja tematske delavnice glede na letni čas in različne priložnosti (izdelovanje novoletnih voščilnic, kreativne, ustvarjalne delavnice ipd.)

- V tednu otroka je za skupino iz vrtca Ciciban Nova Gorica pripravil ustvarjalno delavnico »Tak je moj sonček«.

- Za učence 3. razreda smo izvedli delavnico »Kako si lahko več zapomnim?«, kjer so z izdelovanjem zgibank »Lapbook« ponovili snov življenjskih okolij. Cilj delavnice je bil poleg spodbujanja kreativnosti in vedoželjnosti tudi predstaviti način učenja, kjer si otroci lahko več zapomnijo.

- V decembru je pripravljal ustvarjalne delavnice in igre za otroke različnih starosti.

- V sodelovanju z Gimnazijo Nova Gorica Arthur pomaga pri urah francoščine, in nudi individualno pomoč učenja francoščine.

V društvu smo z Arthurjem vzpostavili dobro sožitje. Arthur je zelo kreativen, inovativen in mi poskušamo v veliki meri izpeljati in uresničiti njegove ideje, ki obogatijo našo ponudbo in aktivnosti.

Prepričani smo, da Arthur z aktivnim sodelovanjem in EVS izkušnjo pridobiva veliko dragocenih ter življenjskih izkušenj in smo veseli, da pripomoremo k njegovi osebnostni rasti. 

erasmus_plus_logo