Delovna praksa

Dne 28. 9. 2018, je za 12 dijakov 2. letnika izobraževalnega programa mizar, Šolskega centra Nova Gorica, potekala delovna praksa v Trenti. S skupnimi močmi so pod vodstvom strokovnih delavcev šole uredili okolico doma Triglavska roža, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.