Družinske počitnice

Družinske počitnice so namenjene enostarševskim družinam z otroki, kjer so starši imeli poleg drugih prostočasnih aktivnosti tudi različna izobraževanja za senzibilnost starševstva.