Botrstvo

 

Projekt Botrstvo v Sloveniji deluje pod okriljem ZPM Ljubljana Moste-Polje in je namenjen izboljšanju kakovosti življenja otrokom in mladostnikom, ki živijo v materialni stiski in potrebujejo finančno pomoč in spodbudo.

Vlogo za Botrstvo starši dvignejo na sedežu društva. Izpolnjeni vlogi je obvezno priložiti

  • fotokopijo odločbe o otroškem dodatku in
  • fotokopijo odločbe o denarni socialni pomoči, če jo družina prejema.

Vsako navedeno stanje je potrebno dokazati z ustrezno dokumentacijo.

Društvo z vsemi zahtevanimi prilogami nato odda vlogo v projekt Botrstvo.

Več informacij http://www.boter.si/.