EVS PROJEKT na MDPM za Goriško

Evropska prostovoljna služba (European Voluntary Service – EVS), ki je financirana s strani Evropske Unije, mladim do 30. leta ponuja možnost daljšega bivanja in dela v gostiteljski organizaciji v drugi državi (do 12 mesecev). Delo prostovoljca ali prostovoljske je v korist organizacije in lokalnega okolja, istočasno pa izvajanje praktičnih nalog predstavlja preizkušaje, ob katerih poteka učni proces za prostovoljke ali prostovoljca.

Vključene organizacije in prostovoljci morajo spoštovati načela Listine EVS, ki prepisuje pravice in obveznosti vseh sodelujočih akterjev v projektu in omejujejo delo prostovoljcev EVS na neprofitne namene oziroma prepoveduje nadomeščanje delovane sile s prostovoljci EVS.

Evropska solidarnostna enota je nova pobuda Evropske unije, ki medijem omogoča prostovoljsko delo ali sodelovanje pri projektih v svoji državi ali tujin v dobro skupnosti in ljudem po vsej Evropi.

V Evropsko solidarnostno enoto se lahko registrirajo mladi v starosti 17 let, vendar lahko pri prodjektu sodeluje šele z dopolnjenim 18. letom. V projektih evropske solidarnostne enote lahko sodelujejo osebe do 30. leta starosti.

Projekti v okviru evropske solidarnostne enote trajajo od dveh mesecev od enega leta ter se običajno izvajajo v državah članicah EU.

Več informacij o mobilnosti mladih si lahko preberete na MOVIT  ali obiščete spletno stran Erasmus+. Vabljeni k sodelovanju na tovstnih projektih. 

 

V društvu smo v letu 2016 pridobili akreditacijo za t.im. vstop v pridobivanje sredstev za EVS projekte na podlagi javnih razpisov. S projektom »Mladina brez meja: prosti čas z medkulturno dimenzijo«, smo bili uspešni že v prvi prijavi na javni razpis Erasmus+. V juniju 2017 se nam je za 8 mesecev pridružil izbrani prostovoljec  Arthur Manzinello iz Francije. Namen projekta je, ponuditi otrokom in mladim na Goriškom možnost preživljanja prostega časa z dodano, medkulturno komponento. Kazalniki za uspešno izveden projekt za prostovoljca samega pa je pridobitev ključnih kompetenc:

-komunikacija v tujih jezikih,

-sporazumevanje v maternem jeziku,

-izboljšanje matematičnih kompetenc ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji,

-digitalna pismenost,

-učenje učenja,

-socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost,

-kulturna zavest in izražanje.  

 

Komunikacija med nami je bila večinoma v angleškem jeziku, ki smo ga skupaj z njim utrjevali vsi sodelavci. Omogočamo pa mu tudi formalno in neformalno učenje slovenskega jezika, seznanjanje s slovensko kulturo in identiteto ter  nepozabno izkušnjo prostovoljnega dela. Danes mu tudi slovenski jezik ni več tuj.

Aktivnosti EVS prostovoljca Arthurja:

- Spremljanjanje otrok na letovanjih, igranje in druženje. 

- Pripravljanje in izvajanje ustvarjalnih delavnic Ponedeljčic.

- Izvajanje osebnega projekta »Lapbook«: V sodleovanju dveh šol OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica in OŠ Saint-André-de-Cubzac iz Francije je uspešno izvedel projekt izmenjave, kjer otroci 4. in 5. razreda izmenjujejo izdelke in predstavitve  svoje države/mesta v zgibankah. V času podaljšanega bivanja so pripravili zgibanke, mape »Lapbook« o Novi Gorici ali Sloveniji. Oblikovane zgibanke so bile razstavljene na OŠ Milojke Štrukelj do novembra 2017, nato pa smo jih poslali v OŠ v Francijo, kjer so otroci v Franciji raziskovali in se seznanili z značilnostmi Slovenije in Nove Gorice. Učenci iz Francije so učencem v Slovenijo poslali svojo predstavitev v obliki igre »Ugani kdo« in svoje zgibanke »Lapbook« v katerih so predstavili Boredaux in Saint-André-de-Cubzac. Otroci so pri projektu izmenjave pokazali veliko radovednosti, kreativnosti, inovativnosti in navdušenja. 

- Pripravljanje tematskih delavnic glede na letni čas in različne priložnosti (izdelovanje novoletnih voščilnic, kreativne, ustvarjalne delavnice ipd.)

- V tednu otroka je za skupino iz vrtca Ciciban Nova Gorica pripravil ustvarjalno delavnico »Tak je moj sonček«.

- Za učence 3. razreda smo izvedli delavnico »Kako si lahko več zapomnim?«, kjer so z izdelovanjem zgibank »Lapbook« ponovili snov življenjskih okolij. Cilj delavnice je bil poleg spodbujanja kreativnosti in vedoželjnosti tudi predstaviti način učenja, kjer si otroci lahko več zapomnijo.

- V decembru je pripravljal ustvarjalne delavnice in igre za otroke različnih starosti.

- V sodelovanju z Gimnazijo Nova Gorica je Arthur sodleoval pri urah francoščine kot naravni govorec in nudil individualno pomoč pri učenju francoščine, predvsem pa se z dijaki pogovarjal o različnih temah. 

V društvu smo z Arthurjem vzpostavili dobro sožitje. Arthur je zelo kreativen, inovativen in poskušali smo v veliki meri izpeljati in uresničiti njegove ideje, ki obogatijo našo ponudbo in aktivnosti tudi po koncu projekta.

Prepričani smo, da je Arthur z aktivnim sodelovanjem in EVS izkušnjo pridobil veliko dragocenih ter življenjskih izkušenj in smo veseli, da smo pripomogli k njegovi osebnostni rasti. 

V času izvjanja EVS programa je nastala tudi brošura o pripravi in uporabi Lapbook zgibanke za usvajanje, ponavljanje snovi, predstavitve pri pouku in je namenjena tako učencem, kot stršem in pedagoškim delavcem.

Želimo vam veliko zabave pri ustvarjanju Lapbook zgibank in učenju. 

KAKO SI LAHKO VEČ ZAPOMNIM? Lapbook BROŠURA.pdf

Movit__150x55_   sofinancira_59c5541a24

 

 20170726_214405.jpg 20170908_121614.jpg  20171110_103955.jpg20170929_143435  20171006_142944.jpg  P1030948.JPG ​ dedekMraz.jpg  Pahor in Arthur.jpg  20180131_101013 (002)Arthur_last day2.jpg  Arthur_last day1.jpg  20180115_144536 (002)

PRISPEVEK O EVS NA MDPM ZA GORIŠKO NA RADIU ROBIN 05 ARTUR 1 del.wav  06 ARTUR 2 del.wav

PRISPEVEK O EVS NA MDPM ZA GORIŠKO NA RADIU KOPER RADIO KOPER-EVR PROSTOVOLJSTVO 20-1-208.mp3