Humanitarna pomoč

 

Kaj je socialno-humanitarni program?


Konvencija o otrokovih pravicah opredeljuje neodtujljivo pravico otrok do življenja. (6. člen), nadalje opredeljuje pravico otrok do življenjske ravni, ki ustreza njihovemu telesnemu, umskemu, duhovnemu, nravstvenemu in družbenemu razvoju (27. člen).

Zveza prijateljev mladine Slovenije s socialnimi in humanitarni programi zbira in posreduje pomoč mladoletnim otrokom iz socialno ogroženih družin.

Društvo nudi individualno, namensko denarno pomoč ali pomoč v materialu (hrana, šolske potrebščine).  Pomoč je namenjena neposredno otroku npr. za letovanje, šolsko malico, pomoč pri izobraževanju, nakupu učbenikov, vse več pa je primerov, ko otroci potrebujejo denar za osnovno preživetje (hrana, obleka, obutev).


Kriteriji za dodelitev pomoči:

Družina na društvu dobi obrazec za dodelitev humanitarne pomoči. Pravilno izpolnjen obrazec z vsemi ustreznimi dokazili društvo pošlje v Ljubljano, kjer se na zasedanju Komisije za socialna vprašanja in humanitarne projekte pri ZPMS (Komisija) odloča o dodelitvi humanitarne pomoči.