ZAMAŠKI ZA DOMINIKA

datum: 27.03.2020

kategorija: Novice

V teku je akcija zbiranja zamaškov za Dominika

Bazoviška ulica 4, SI- 5000 Nova Gorica, Slovenija

Sedemleten Dominik živi s hudo obliko avtizma, ki se kaže v zaostanku v razvoju, v senzornih težavah, v težavah s prebavo, v motnjah spanja, je neverbalen, ima težave na področju socialne integracije in komunikacije. Potrebuje 24 urno spremstvo. Deluje z nadomestno komunikacijo PECS (vizualna podpora za komunikacijo) in uporablja pristop TEACH (slikovni kažipot, ki mu omogoča orientacijo v prostoru in času). Osebe, ki delajo z njim, morajo dobro poznati sistem dela z izmenjavo sličic. Dominiku lajšajo težave s prebavo s posebno prehrano brez glutena, laktoze in soje. Za motnje spanja je bil napoten na Inštitut za motnje spanja v Splošni bolnici Celje, kjer so mu predpisali zdravilo, po katerega mora mama v tujino. Škatlica zdravila za deset dni stane 50 evrov. Deček naj bi zdravilo užival vsakodnevno. Strošek samega zdravila naj bi plačala zavarovalnica, vendar z zamikom. Letos je Dominik vključen v zavod Cirius v Vipavi, kjer se z otrokom veliko ukvarjajo, mu nudijo fizioterapijo in druge aktivnosti, ki pozitivno vplivajo na njegovo stanje. Mama ga vozi v Vipavo vsak dan na lastne stroške. Del teh se ji bo povrnilo z zamikom. Mama želi nuditi Dominiku podporno terapijo - NEVROKOREKCIJO - terapijo senzorne integracije. Omenjeno terapijo izvaja zdravnik v Ukrajini in zelo dobro vpliva na Dominika. Po njej postane miren, ima boljšo pozornost in bolje spi. Terapijo naj bi obiskoval vsake tri mesece, vendar… Vsa ta pomagala imajo svojo ceno. Mama in Dominik živita v najemnem stanovanju s profitno najemnino. Mati je zaposlena in prejema minimalen dohodek. Do sedaj je še nekako zmogla, a vendar Dominik postaja vsak dan močnejši. Sedaj je zadnji čas, da se mu s pomočjo pomagal omogoči čim večjo samostojnost. Zbirna mesta: - Medobčinsko društvo prijateljev mladine, Bazoviška 4, Nova Gorica - Osnovne šole in vrtci Zbrane zamaške lahko dostavite na naše društvo, Zvezo prijateljev mladine Nova Gorica (Bazoviška 4), ali direktno na Dinos, Cesta XI Korpusa 110, 5250 Solkan. Informacije na tel: 05 333 46 80 ali 030 703 832 POMEMBNO: - zbirajo se samo zamaški iz prehrane (ne od čistil ipd.) - Na paket zamaškov obvezno pripišite 'Zveza prijateljev mladine Nova Gorica (Za Dominika)' Manj