OTROŠKI PARLAMENT V GORIŠKI REGIJI

datum: 10.12.2020

kategorija: Novice

8. decembra 2020, je MDPM za Goriško kot koordinator otroških parlamentov organiziralo Otroški parlament na temo »Mi otroci v času Covida« v obliki spletne konference. Kakšni so zaključki mladih parlamentarcev?

 

Otroci nam sporočajo: »Držimo se ukrepov, bodimo potrpežljivi, poskrbimo zase in drug za drugega… da bo tega čim prej konec!«

 

Sodelovalo je 55 učenk in učencev in 15 njihovih mentoric in mentorjev iz osnovnih šol v goriški regiji. Učenci so se pogovarjali o tem, kako Covid posega na različna področja njihovih življenj. Strnili smo njihove ugotovitve, nasvete za sovrstnike in sporočila odraslim.

Otroci so ugotovili, da kljub vsem negativnim dejavnikom, ki so posledica današnjih ukrepov, je tudi nekaj dobrega. Razvili so svoje računalniške spretnosti, se povezali s sorojenci, se zbližali s starši. In prav staršem pošiljajo pomembno sporočilo:

Zanje je pomembno, da jih starši v teh časih spodbujajo, se z njimi ukvarjajo in jim pomagajo na način, ki jih bo vodil do večje samostojnosti. Želijo si, da bi starši razumeli, kakšen izziv je sledenje pouku preko zaslonov, in da je ravno zahtevnost tega sistema včasih odgovorna za nižje ocene, ne pa njihovo pomanjkanje interesa in truda. Poleg tega predlagajo staršem, da so pobudniki dnevnih odhodov na sprehod in da v teh nenavadnih časih skušajo ohraniti pozitivno razmišljanje.

Sovrstnikom sporočajo, naj šolske obveznosti opravijo sproti, si delo načrtujejo, saj bodo tako šolske obveze lažje opravili.  Pozivajo pa tudi, da si vzamejo čas za počitek in skok v naravo in nikakor naj ne zanemarijo stikov s prijatelji in sovrstniki, četudi ti potekajo preko telefona in socialnih omrežij.

V času konference so imeli tudi mentorji priložnost za medsebojno delitev stisk, spodbud, vidikov in mnenj glede virtualnega šolanja. Omenili so številne pomanjkljivosti, kot so zahtevnost pouka na daljavo za učence, težave s komunikacijo in očitno zaznaven upad učinkovitosti. Vendar so opazili tudi številne prednosti pri uporabi digitalne tehnologije za komunikacijo, saj se je izkazalo da se je nemalo število otrok čustveno odprlo in povezalo z učitelji preko e-pošte ter preko drugih spletnih komunikacijskih kanalov.

Odgovornim za izvajanje šolskega sistema tako vsi skupaj sporočajo, da se želijo čimprej vrniti v šolo, kot jo poznajo od nekdaj. Misel, da se vrnejo v šolo z maskami in kjer jim ne bo dovoljeno se prosto premikati med odmori, jih zastrašuje in žalosti.

Odgovorne pri uvajanju Covid ukrepov prosijo, da ne kršijo človekovih in otrokovih pravic ter načela enakih možnosti, kajti vsi ne živimo v mestnih središčih in nimamo enakega dostopa do nujno potrebnih storitvenih dejavnosti, internetnih povezav …

Po konferenci smo se v MDPM za Goriško odzvali na pobudo otrok za zbiranje računalnikov za namen učenja na daljavo. Pozivamo torej vse, ki imate odvečne in funkcionalne računalnike s kamero in zvokom, da jih donirate tistim, ki jih zares potrebujejo, in jim s tem narišete nasmeh na obraz v teh težkih časih.


Več informacij: Iva Devetak, 041 650 691