32. MEDOBČINSKI PARLAMENT »MOJA POKLICNA PRIHODNOST«

datum: 22.03.2022

kategorija: Novice

Nova Gorica, 22.3.2022

Danes so se mladi parlamentarci ožje Goriške regije po daljšem premoru ponovno srečali v živo v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica na 32. medobčinskem Otroškem parlamentu, ki ga organizira Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško. Razpravljali so o poklicni prihodnosti mladih.

 

Prisotnih je bilo 55 učencev iz 12 osnovnih šol šestih goriških občin, njihovi mentorji, župan mestne občine Nova Gorica Klemen Miklavič,  župan občine Miren-Kostanjevica Mauricij Humar, podžupan občine Kanal Andrej Valentinčič, strokovna sodelavka občine Brda Mateja Drnovšček in direktorica Primorskega tehnološkega parka Tanja Kožuh. Delovno predsedstvo so zasedli mladi parlamentarci Manca Brezavšček Trampuž, Ana Kiara Curk, Vita Božič in Kristjan Gabrijelčič.

V uvodnem nagovoru je predsednica društva Iva Devetak mlade parlamentarce seznanila s programom Postavimo otrokove pravice v središče slovenske politike, ki ga je letos sprejela Zveza prijateljev mladine Slovenije: » Dokument, ki smo ga poslali vsem strankam, vladi in ministrom, vsebuje veliko pobud prav iz Otroških parlamentov, med drugim pobudo za volilno pravico pri 16 letih, sprejem nacionalne strategije za participacijo otrok in varuha otrokovih pravic.«

»V čast mi je, da sem povabljen na Otroški parlament. Ponosen sem, da vas lahko pozdravim v zgodovinski stavbi občine, v Novi Gorici in v širšem somestju Gorice in Nove Gorice. Živite, odraščate v nastajajočem (političnem) prostoru, ki potrebuje občane in občanke, ki boste soustvarjali ta prostor, zato še posebej pozdravljam Otroški parlament,« je mlade parlamentarce nagovoril župan Klemen Miklavič. Na pomen aktivnega vključevanja v družbo je opozoril tudi župan Mauricij Humar: »Vesel sem, da lahko stopim med vas, mladi parlamentarci.  V proces sooblikovanja politike smo vsi vključeni, če želimo ali ne. Bodite vztrajni, trudite se, stvari se povrnejo, za skupno prihodnost, ki naj bo z vašo pomočjo mavrično obarvana.«

Direktorica Primorskega tehnološkega parka Tanja Kožuh pa jih je pospremila z besedami: »Začnite razmišljati, kaj vas veseli, čemu posvečate več pozornosti, tudi preko vaših hobijev. Raziskujte o tistih področjih, ki pritegnejo vašo pozornost. Spremljajte, na katerih področjih ste resnično dobri, in tudi, kje niste. Tako boste na dolgi rok sprejeli boljše odločitve.

Poklici prihodnosti so v novih tehnologijah, novi poklici nastajajo zaradi demografskih sprememb, podnebnih vprašanj in zaradi vaših potreb. Vprašajte se, kaj je narobe, kaj bi želeli spremeniti. Dejstvo pa je, da bodo novi poklici povezani z znanji, veščinami in izkušnjami!«

Mladi parlamentarci so predstavili 'žulje', ki so jih identificirali v svojem lokalnem okolju, in v okviru delovnih skupin razpravljali na temo Moja poklicna prihodnost. Pogovarjali so se o skrbeh, pričakovanjih, znanjih in veščinah poklicev prihodnosti, o možnih poteh do njihovega poklica, o poklicih sedanjosti in poklicih prihodnosti ter o tem, zakaj številni mladi zadnja leta zapuščajo Slovenijo in odhajajo na študij ter na delo v tujino.

Svoje poglede so strnili v sledeče zaključke:

- treba je vztrajati in slediti svojim ciljem; če smo neuspešni na izbrani poklicni smeri, se preusmerimo v drugo;
- znanje pridobivamo tudi v izvenšolskih dejavnostih in drugje (npr. znotraj družine)
- izberimo izobraževalno smer v Sloveniji, da ostanemo v domačem okolju;
- ko se odločamo o kraju študija, pri odločitvi o študiju doma ali v tujini, moramo preučiti več dejavnikov: finančni vidik, jezik, … in izkoristiti krajše izmenjave že v srednji šoli;
- pomemben je smisel, poiskati in raziskati motivacijo, želje, cilje;
- pomembna sta čas in raznovrstnost: začeti moramo že zdaj in izkoristiti karierne delavnice in druge krožke na šolah (pozanimati se pri dijakih, študentih, posameznikih, ki opravljajo naš sanjski poklic, da preverimo naša pričakovanja in predloge za poklicno pot);
- nov poklic je potreba v družbi, te potrebe pa se spreminjajo;
- obstajajo skupne stvari pri poklicih (celo npr. frizerka in kirurg – oba morata biti natančna);
- nekoč je posameznik opravljal samo en poklic, sedaj pa na karierni poti opravljaš več različnih poklicev;
- šolanje v tujini že na srednješolski stopnji je nesmiselno, če nimaš res specifičnega cilja;
- v tujini prej uvedejo šolanje za nove poklice (država mora tudi pri nas zagotoviti vse tisto, kar je potrebno mladim – stanovanja, prevoz, zaposlitev);
- šolanje v tujini ima svoje prednosti in slabosti; dobro je, če greš za določen čas in se potem vrneš v svojo državo z novimi izkušnjami in pogledom na svet;

Na regijskem Otroškem parlamentu, ki bo 29. marca 2022 v Idriji, nas bodo zastopali po en predstavnik iz vsake osnovne šole: Manca, Jakob, Ana, Maj, Mali, Alisa, Vita, Hana, Jakob, Teo in Jakob. Otroški nacionalni parlament se bo odvijal 11.4.2022 v Državnem zboru, Goriško pa bodo zastopali štirje predstavniki, ki bodo izvoljeni na zasedanju regionalnega Otroškega parlamenta.

V naslednjem šolskem letu pa se mladi parlamentarci na Otroškem parlamentu želijo pogovarjati o:
- izboljšanju domačega okolja
- tabujih na temo duševnega zdravja
- drugačnosti in predsodkih
- okolju prihodnosti (podnebne spremembe, skrb za naravo, čistočo zraka, vode itd.)
- preprečevanju posledic Covid-a (depresija, izolacija, mentalno zdravje, zasvojenosti od tehnologije, nasilja…)
- vzgoji generacije Z & ALFA (predlogi za starše pri vzgoji – pravilna uporaba nove tehnologije, nagrajevanje, ravnotežje v preživljanju prostega časa pred ekrani in na igriščih)
- medvrstniškem nasilju
- socializaciji
- kulturnih razlikah
- stanovanjskih problemih mladih
- vključitvi priseljencev v skupnost

Svet, ki ga poznamo, se neprestano spreminja – po eni strani se nam zdi, da napredujemo, po drugi strani pa, da nazadujemo. V zadnjih nekaj desetletjih se spremembe dogajajo še hitreje kot v preteklosti. Ne glede na vse spremembe pa ostaja želja, da si želimo izbrati poklic, ki nas veseli. Vprašanje, ali ga bomo lahko opravljali v lokalnem okolju, v katerem smo odraščali, pa ostaja odprto.

Katarina Otrin, vodja programa Otroški parlament pri MDPM za Goriško