MDPM za Goriško prejemnik ACF institucionalne podpore!

datum: 18.05.2021

kategorija: Novice

Dobre novice!
MDPM za Goriško je prejemnik ACF institucionalne podpore! Izbrani smo bili izmed 23 prijavljenih organizacij!
Več na spletni strani: https://acfslovenia.si/izbrali-smo-kdo-bo-prejel.../

Osrednji cilji sklada na ravni EU so okrepljena civilna družba, aktivno državljanstvo ter opolnomočene ranljive skupine. Program Active Citizens Fund v obdobju 2014–2021 poseben poudarek namenja dolgoročnemu trajnostnemu razvoju in krepitvi nevladnega sektorja. S tem želi  okrepiti vlogo nevladnih organizacij pri spodbujanju demokratičnega vodenja države, vključevanja javnosti v odločanje na nacionalni in lokalni ravni ter krepitvi človekovih pravic. Pomembna prednostna naloga programa je tudi krepitev sodelovanja med slovenskimi civilnodružbenimi organizacijami in organizacijami iz držav donatork – Islandije, Lihtenštajna in Norveške.

Prednostna področja sklada so:

- Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost;
- Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete;
- Socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin;
- Enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola;
- Okolje in podnebne spremembe.

Program Active Citizens Fund 2014-2021 v Sloveniji upravlja CNVOS – Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij v konzorciju z Zavodom PIP – Pravni in informacijski center Maribor in Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto – DRPD Novo mesto. 

Active-citizens-fund@4x