MEDNARODNI DAN DRUŽIN

datum: 15.05.2020

kategorija: Napovedujemo

Ob mednarodnem dnevu družin se zahvaljujemo vsem, ki nas podpirajo in predvsem našim uporabnikom zaradi katerih smo tukaj.

Ob mednarodnem dnevu družin se zahvaljujemo vsem, ki nas podpirajo in predvsem našim uporabnikom zaradi katerih smo tukaj.

Zadnja dva meseca poteka naše delo nekoliko drugače. S 16. marcem smo prekinili običajne aktivnosti. Vrata društva so se sicer zaprla, a uporabnikom je bila vseskozi na voljo mobilna telefonska številka. Ker so naši uporabniki večinoma ranljive skupine, smo že takoj zaznali povečano potrebo po pomoči. Uporabniki so nas klicali več kot je običajno. Otroci, ki imajo običajno organizirano prehrano so ostali doma. Že takoj je nastalo povpraševanje po toplem obroku in po prehranskih izdelkih. Ker so bile vse aktivnosti prekinjene, smo jim denar iz naslova botrstva, ki ga uporabijo za obšolske dejavnosti, spremenili v prehranske bone. Prejeli smo večjo donacijo prehranskih paketov, ki smo jih pred veliko nočjo razdelili med naše uporabnike. Pred prvomajskimi prazniki smo razdeljevali donirane pakete pralnih praškov in čistil.

S spremenjenim načinom šolskega dela so se pokazale nove težave. Veliko družin ni imelo doma računalnika ali niso imeli internetnih povezav oziroma niso bili vešči uporabe le tega.Po več otrok v družini je sledilo pouku preko enega telefona. Pridobili smo nekaj računalnikov, svetovali smo jimpri vzpostavljanju povezav, omogočili smo jim tiskanje šolskega gradiva…

Naša uporabnica je šivala zaščitne maske, ki smo jih razdelili med uporabnike na začetku, ko je le teh primanjkovalo. Sedaj se je kar nekaj staršev lotilo šivanja za lastno uporabo predvsem manjših mask za otroke.

V tem času se je povečala tudi potreba po denarni pomoči (zapadli računi za vrtec, zapadli računi najemnin, zapadli računi dodatnih zdravstvenih zavarovanj…). Ker teh računov ni moč poravnati z enkratnimi pomočmi CSD, smo jim priskočili na pomoč z doniranimi sredstvi ali s sredstvi društva. Vzroki so bili: izguba dela, čakanje na delo, zdravstveno stanje, depresije…

Na telefon smo še vedno dosegljivi preko celega dneva in tudi na sedežu društva smo na voljo kar lep del dneva. Ustvarjalne delavnice vodimo po e pošti ali preko fb. Delavnice slovenskega jezika za priseljenke potekajo preko skypa, delavnice za starše potekajo preko zooma in preko telefonov. Preko telefonov potekajo tudi informiranja, svetovanja in reševanja problemov nastalih v času karantene. Počasi se vsi skupaj privajamo na življenje z ….