Pristopna izjava

srednja
višja
visoka
magisterij
doktorat
študent
Zaščita otrokovih pravic in Otroški parlament
Programi za Prosti čas in letovanja otrok in mladostnikov
TOM – telefon za otroke in mladostnike
Raziskovalna in druge interesne dejavnosti (Mladi zgodovinarji, Evropa v šoli)
Zveza družin
Programi na področju socialne dejavnosti in Humanitarni program
Bralna značka
Mednarodno povezovanje
Skupni programi z drugimi nevladnimi organizacijami (Unicef, RK, ….)

Višino članarine določi skupščina društva za posamezno koledarsko leto.
S statutom društva sem se seznanil/a na spletni strani na naslovu: http://www.zpm-novagorica.si in ga sprejemam.


9+1=