Otrokove pravice

1. Komisija za otrokove pravice


Pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije deluje Komisija za otrokove pravice. S svojim delovanjem se zavzema za uresničevanje otrokovih pravic, ki izhajajo iz Deklaracije Združenih narodov o otrokovih pravicah (sprejela in razglasila jo je Generalna skupščina ZN 20. novembra 1959), Konvencije ZN o otrokovih pravicah (sprejela jo je Generalna skupščina ZN z resolucijo št. 44/25 dne 20.november 1989), Evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic (državni zbor jo je ratificiral 1.oktobra 1999) in drugih dokumentih, ki urejajo pravice otrok in mladostnikov.
V komisiji prostovoljno delujejo strokovnjaki in strokovnjakinje s področja otrokovih pravic in prostovoljci ter prostovoljke iz različnih krajev države, ki neposredno bdijo nad uresničevanjem otrokovih pravic v neposrednem okolju, kjer živijo.

Poudarki na dosedanjem delovanju:

Na pobudo Komisije za otrokove pravice je pričela delovati nacionalna mreža TOM telefona otrok in mladostnikov, ki deluje že 17. leto. Otroški parlamenti, ki so nastali na pobudo komisije se prav tako izvajajo že 17. leto.
Komisija za otrokove pravice je pred petimi leti oblikovala pobudo za uzakonitev instituta varuha otrokovih pravic v Sloveniji ter pobudo za sprejem Nacionalnega razvojnega programa za otroke, ki bi opredelil dolgoročne strategije na področju življenja otrok in mladostnikov ter uresničevanja njihovih pravic.

Sestava Komisije za otrokove pravice:

Liana Kalčina, Zdenka Cerar, Katja Filipčič, Martina Jenkole, Vita Habjan, Andreja Zelenik, Katarina Pajer, Romana Savnik, Jože Peternel, Zlatka Rashid, Uroš Brezovšek, Metka Kovač, Marjeta Simončič Tonkli, Miro Erzin, Iva Devetak, Jan Lukšič in Anžej Dežan.

2. Forum zoper telesno kaznovanje otroka v družini

Novi časi prinašajo nove izzive in vplivajo tudi na odnose v družini in sploh na odnose med ljudmi. Želimo si, da bi bili dobri in še boljši. Starši imajo radi svoje otroke, želijo jim dobro in jih po svojih močeh vzgajajo. Včasih tudi s kaznijo. Vse do sedaj je veljalo, da je kaznovanje otrok naravna pravica odraslih. V nekaterih evropskih državah, zlasti skandinavskih, se je razvilo gibanje za spremembo tega ustaljenega vzgojnega ukrepa. Ustanovilo se je mednarodno združenje EPOCH (End Physical Punishment of Children), prevedeno: Prenehajmo s telesnim kaznovanjem otrok. Uspehi so bili očitni. Pogostnost telesnega kaznovanja v družinah se je zmanjšala npr. na Švedskem od več kot 50 % na manj kot 10 %.

V Sloveniji si želimo, da bi odpravili telesno kaznovanje otrok. Dokazano je namreč, da nasilje, tako telesno kot duševno, slabo vpliva na oblikovanje otrokove osebnosti. Otrok, ki se boji, da bo tepen, se bo zlagal. Ko bo odrasel, bo zanj laganje in nasilno ravnanje samoumevno, kar ni izhod iz težav v življenju. S telesno kaznijo vzgajamo nesamozavestnega otroka, ki bo kasneje v življenju zaradi privzgojenega vzorca ravnanja tudi sam tepel svoje otroke. Zavedamo se, da je duševno nasilje lahko za otroka hujše, kot če ga starši udarijo, vendar se v naših prizadevanjih omejujemo predvsem na odpravo telesne kazni.

Zato se je pri ZPMS oblikoval Forum zoper telesno kaznovanje otroka v družini, kjer sodelujejo številni pedagogi, psihologi, pediatri in pravniki, Unicef, pristojna ministrstva in varuh človekovih pravic.

Konvencija o človekovih pravicah, še zlasti Konvencija o otrokovih pravicah, ki jo je sprejela Organizacija Združenih Narodov (OZN) v New Yorku in jo je 1991. leta potrdil tudi slovenski parlament, določata, da morajo biti otroci zaščiteni pred vsemi oblikami telesnega in duševnega nasilja.


Predsednik Foruma: prof. dr. Pavle Kornhauser
Podpredsednica Foruma: prim. dr. Dušica Pleterski Rigler