Regresi

• ZDRAVSTVENI REGRES – so preventivna finančna sredstva, namenjena zdravju otrok, v starosti do 15. let, ki jih zagotavlja Ministrstvo za zdravstvo – regres uveljavljate na podlagi potrdila /priporočila otrokovega zdravnika, ki ga priložite prijavnici.


• SOCIALNI REGRES – uveljavljate starši otrok, ki živite v težkih materialnih pogojih zaradi brezposelnosti ali drugih težav v družini. Sredstva za socialni regres so namenska sredstva iz proračuna posamezne občine na Goriškem . Vlogo oddate na matični občini. Višino socialnega regresa določi komisija individualno.