Način plačila

• do 6 OBROK0V za SAMOPLAČNIKE
• do 3 OBROKI za koristnike zdravstvenega regresa
• do 3 obroki za doplačila pri uveljavljanju socialnega regresa.
• v primeru BREZPLAČNEGA LETOVANJA iz sredstev »POMEŽIK SONCU« ali »VSI SMO BILI OTROCI«, starši podpišejo posebno IZJAVO,
• VSA PLAČILA SE IZVAJAJO PREKO POLOŽNIC