Prijava in rezervacije

PRIJAVE

sprejemamo do zasedbe prostih mest.

Prijvanico oddate na sedežu MDPM za Goriško, Nova Gorica, Bzoviška 4

vsak dan
od 10. do 12. ure
od 13. do 16. ure

ob petkih do 12.00 ure


prijavnica

REZERVACIJE

TEL.: 333 4681
333 4680
ali na e-mail naslov:


Oganizator programov:

Medobčinsko društvo
prijateljev mladine za Goriško
Bazoviška ul. 4, Nova Gorica