V imenu prihodnosti

Kaj pomeni “V imenu prihodnosti”?

V imenu prihodnosti oz. VIP so programi za razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti otrok in mladine. Naš slogan je:
»Naša preteklost in sedanjost sta ključ za našo bodočnost!«

Pravica do izobraževanja je ena temeljnih pravic po Konvenciji ZN o otrokovih pravicah. V 29. členu konvencije so opredeljene vrednote, ki naj bi bile vgrajene v izobraževalne programe, usmerjene k popolnemu razvoju otrokove osebnosti, nadarjenosti in sposobnosti, krepitvi spoštovanja človekovih pravic, kulturne identitete, jezika in nacionalnih vrednot države kot tudi različnosti kultur, naravnega okolja ter vzgoji otroka v duhu razumevanja, miru, strpnosti in enakosti.

Program

Naša preteklost in sedanjost sta ključ za našo bodočnost! Program »V imenu prihodnosti« bo:

  • vzpodbujal, omogočal in krepil ustvarjalnost mladih na vseh področjih, saj ne moremo mimo dejstev, ki jasno in nedvoumno kažejo, da delovna mesta ustvarjajo podjetniki in ne kapital sam po sebi;
  • prispeval k ustvarjanju prepoznavnosti, da je potrebno podjetniško kulturo zgraditi iz temeljev in mladi so ključ do uspešne podjetniške kulture;
  • prispeval k zavedanju, da so edini pravi razvojni potencial Slovenije poleg naravnih lepot, ljudje;
  • razvijal in ustvarjal pogoje za pospeševanje pozitivne naravnanosti posameznika ter s tem vplival na oblikovanje pozitivne samopodobe in samozavesti posameznika, kar je pogoj za uspešno opravljanje poklicne kariere v prihajajoči družbi sprememb, s čimer se preprečuje potencialna brezposelnost prihodnjih generacij;
  • projekt bo vzpodbujal mlade v podjetniško miselnost in ustvarjalnost ter s tem preprečeval njihovo pasivnost pri oblikovanju poklicne poti, vzpodbujal k iskanju pozitivnih izzivov s čemer ne bo le povzročal povečevanje ustvarjalnih potencialov, ampak tudi preprečeval nastajanje oziroma povečevanje negativnih vplivov družbe in okolja na mlade.


VIP - z roko v roki

»V sožitju se plemenitijo odnosi med babicami, dedki in vnukinjami in vnuki, ki gradi mostove v sožitja generacij sodobnega časa.«

Program je namenjen starim staršem (iz ankete ZDUS je razvidno, da več kot 15 % starejših živi skupaj s svojimi otroki, vnuki ali sorodniki), ki v teh vlogah doživljajo različne osebne težave in stiske v medosebnih odnosih, v skupnem življenju treh in več generacij se porajajo problemi, ki terjajo interdisciplinarni pristop.

Temu je prilagojena vsebina programa, ki zajema zdravstveni, pedagoški, psihološki in sociološki vidik, katerih namen je utrditi vloge in vzpostaviti vzajemno ravnotežje in krepiti osebno identiteto vsake generacije.

V okviru programa bodo poudarki usmerjeni v značilnosti sodobne družine t.i. matrične družine, njene značilnosti, predvsem pa transgeneracijsko povezanost članov družine. Naš program je zato namenjen starim staršem, tetam in stricem – z namenom, da s svojim zdravim odnosom do vnukov, vnukinj, nečakov in nečakinj pripomorejo k svoji osebni rasti in razvoju mladih.